Институт за решаване на  конфликти 

София, България

Член на НАМ  -   NAM_BG-02 (4)

Institute of Conflict Resolution

Sofia, Bulgaria

Member of NAM -  NAM eng

  

BG   Bg-flag.gif - 590 Bytes                         EN  en-flag.gif - 2085 Bytes