Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Консултантска дейност и обучение   Новини   Контакти   Връзки


 

               

                  Момент от  официалното откриване на                                                              Пресконференция

                       Дните  на  медиацията в Бургас

              

           Доц. Добринка  Чанкова  изнася  своята презентация             Адв.  Георги Бакалов представя дейността  на  ИРК

                   

                                Резултатът  от медиацията                                                                          Сред  приятели 

                   

                   Основните  съорганизатори са  доволни                    Обща  снимка на участниците в Дните  на  медиацията в Бургас

              

                    На концерт  след  форума                                        Ели  Георгиева  и  Георги  Бакалов се наслаждават на музиката

 

ДНИ НА МЕДИАЦИЯТА В БУРГАС

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org