Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Консултантска дейност и обучение   Новини   Контакти   Връзки


 

 

    

 

 

  

 

Срещата  по проекта VISTA в София,  март 2005

 

   

Работни  моменти  по  време на  срещата  в Льовен, Белгия, февруари 2006г.

 

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org