Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Консултантска дейност и обучение   Новини   Контакти   Връзки


 

 

    

  

 

   

 

                        Жулиен Люилие – Франция                                                                Вероник  Дандоно-  Франция

 

    

                       Участници  в  семинара                                                             Адв. Йосиф  Герон  открива   кръглата маса

                 

Text Box:    Доц.д-р Добринка  Чанкова  изнася своя доклад

 

      

            

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org