Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации 

Академична програма  Център по  медиация   Новини   Контакти   Връзки


 

 

Мисията  на  Института за решаване на конфликти  е:

           

1. Осъществяване на програми за разпространение на знания за превенция и     решаване  с правни средства и по  мирен начин на  социални, междуобщностни,  междуличностни  и други  конфликти

       2. Провеждане на научни  изследвания  за разработване на  иновационни  способи за  решаване на конфликти, основани на културата на диалога и в  съответствие с европейските и световни стандарти

       3. Участие в  международния  обмен на информация и опит при  решаването на конфликти

       4.Организиране и участие в национални и международни  форуми в посочената област

       5. Разработване на предложения за усъвършенстване на  законодателството в областта  на  решаването на  конфликти

       6. Разработване  и  предлагане на  програми за  обучение по иновационни  способи за  решаване  на  различни конфликти на  базата  на  диалога

       7. Взаимодействие с  държавни и  обществени  институции,  ангажирани с  проблематиката,  по която  работи сдружението

8.  Предлагане и  осъществяване  на инициативи  за по-пълноценна защита и контрол  върху спазването на правата  на  човека

9. Генериране  на законодателни  предложения  и предприемане  на конкретни  практически мерки  за защита  на  децата, жертвите  на престъпления, бежанците,  мигрантите   и  други  уязвими  групи

10. Промотиране  на медиацията,  възстановителното правосъдие   и  възстановителните практики 

11. Ангажираност за утвърждаване на нови  модели на  младежко  и приятелско  към децата правосъдие

12. Социално посредничество, работа за укрепване на гражданското общество и противодействие на  престъпността и всички  форми  на  насилие  

13. Активно сътрудничество  с  Европейски  и  други неправителствени  организации

14. Укрепване на  демокрацията

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org