Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Център по  медиация   Новини   Контакти   Връзки


 

24.02.2024 Институтът за решаване на конфликти и Центърът по медиация – Враца проведоха във  Враца обучение на тема: Комуникация и решаване на конфликтни ситуации

чрез съвременни медиационни техники.

 

I WILL KEEP MY EYES OPEN

EU Victims’ Rights Campaign

 

I recognise the victims of crime,

I understand what support is available and

I am ready to help them.

 

keepyoureyesopen-banner

 

1.02.2024  Публикувана  е нова съвместна  статия на  проф. Д.  Чанкова и д-р В. Гого: "Does Society Nurture a Sense of  Victimhood? Bulgarian and Albanian Discourse".  Balkanistic  Forum, 2024,   Volume 33, Number 1, pp.72-90.

www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1069

 

Международна седмица на Възстановителното правосъдие -19-25 ноември 2023!

875899_n 96571433_n

 

3.11.2023 Моменти от Заключителната Кръгла маса по проекта „Открито за медиацията –медиацията в полза на общността“.

1  2 (1)

 

3   4

5   6

20.10.2023  Предстои Заключителна  Кръгла маса по проекта „Открито за медиацията – медиацията в полза на общността“ на НАМ, с  активното участие на членовете на  ИРК. 

Повече  информация вижте  тук.

 

25.09.2023  Фрагменти от Събитията „Открито  за медиацията“

1-1  2 -(1)  3-1  4-1

 

5-1  6-1  7-1  8-1

 

На 22.09.2023 г.  Националната асоциация на медиаторите в партньорство със Столична община Район „Лозенец“ организира  Събития на открито на тема: „Открито за медиацията“ по проекта „Открито за медиацията – медиацията в полза на общността“.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Европа“ 2023 на  Столична  община. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ-ПОКАНА

Открито за медиацията (1)

 

4.07.2023 г.  Среща на  членовете на ИРК с  д-р Валмора Гого  от  Албания, с  която  работим по научен проект относно  жертвите на престъпления.

IMG_20230704_142431   IMG_20230704_140622

 

29.06.2023 г.  Членове на  ИРК участваха  в Международна конференция  на тема: „Съдебната  медиация в Европа и САЩ- ключ към  споразумение по  висящи съдебни дела“

IMG_20230629_111311

 

На 28.06.2023 г. от 14:00 часа се проведе онлайн пресконференция във връзка със започването на  проект на тема: „Открито за медиацията – медиацията в полза на общността“. Проектът стартира на 15 юни 2023 г. в столичния район Лозенец. 

 

Това е трети проект за насърчаване използването на медиацията, който Национална асоциация на медиаторите изпълнява в партньорство със Столична Община – Район Лозенец. Той е в Приоритетна област 2: Развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото и е финансиран по Програма „Европа“ 2023 на Столична община.

 

В резултат от двегодишна съвместна дейност в Район Лозенец вече съществува приемна за медиация и е създадена добра координация между общинската администрация, училищата в района и медиаторите.

 

Участниците  в пресконференцията  бяха приветствани от кмета на Район Лозенец г-н Константин  Павлов, който  потвърди  ангажимента  на  общината да  работи  за по-нататъшното изграждане на общности, в които  конфликтите се  решават по   цивилизован  и мирен  начин, в  това  число с  медиация. Той  оцени високо  досегашното сътрудничество с НАМ и изрази    увереност, че  и настоящият проект,  кореспондиращ с  важни  законови  промени от  последно време, ще бъде успешен и  полезен  за повишаване качеството  на  съвместния живот в общината.

 

Проектът  бе  детайлно  представен  от  Милена Гунчева – председател на УС на НАМ, ръководител на проекта. Тя очерта основните дейности,  цели и  очаквани  резултати.   Изтъкнато  бе, че във фокуса на проекта  преди  всичко са  управителите на етажна собственост,  за които   ще  бъдат  организирани  информационни беседи   и ще им бъде   предоставено  обучение за подобряване на комуникационните умения и за препращане към медиация, съгласно  най-новите  изменения в  Закона за  медиацията и Закона за управление на етажната собственост.  Огласена бе първоначална  информация  за предвижданите  Събития  на  открито „Открито  за медиацията“, целящи  популяризиране и повишаване на осведомеността за  медиацията. Керачка Михаел – Координатор на проекта,  представи някои  по-конкретни  практически  измерения на  предстоящите дейности. Д-р Даниела Коларова –  Експерт за  работа  с  управители на етажна собственост и решаване на междусъседски  конфликти, разясни целите и обхвата  на предстоящото  обучение,  както и  по-широката и дълготрайна  дейност  на  НАМ във  връзка  с  проучвания и  мобилизиране  на  обществените  ресурси  за иновативни способи за решаване  на спорове  в  общността, адекватен  отговор  на  домашното  насилие  и др. проблеми  на  съвместното  съжителство.

 

Проектът  вече  предизвиква значим  интерес, за  което  свидетелства  широкото  участие в  пресконференцията  на управители на етажна  собственост от  Район  Лозенец и  др. столични  райони, медиатори, практикуващи  юристи. Поставени  бяха  редица   конкретни  въпроси, свързани  с  възможностите на медиацията   при  междусъседски  спорове, касаещи  дължими суми, както и  при липса  на съдействие от  насрещната страна.   Интерес предизвика ролята на  общината  при  конфликти, свързани с  етажна  собственост, както  и  взаимодействието между инструментите на съгласието и административните  мерки.    При  отговорите на въпросите бе  съобщено, че на всички, които проявят интерес  към разрешаване на съществуващи спорове, ще бъде дадена възможност да проведат безплатна медиация в Приемната „Медиацията среща гражданите“, създадена в Район Лозенец с помощта на медиатори – доброволци от НАМ. Огласено бе, че информация  за проекта регулярно   ще  бъде  публикувана  на  Интернет страницата на  НАМ – www.nam-bg.org,   както  и на  Фейсбук страницата й. Всички  бяха поканени   да  се  включат  според възможностите  си  и  желанията си в  изпълнението на проекта.

 

Още за проекта

Новият проект предвижда НАМ да продължи партньорството със СО Район Лозенец, като през  настоящата година ще се проведе информационна кампания за възможностите за извънсъдебно решаване на спорове, чиято първа целева група да са управителите на етажна собственост. Предвижда се чрез тях  информацията да стигне до всички живущи в етажната собственост, която представляват. Освен информационни беседи за управителите на етажна собственост, които проявят интерес, ще им се предостави обучение за подобряване на комуникационните умения и за препращане към медиация.

Втора целева група ще са всички, които живеят, учат и работят в СО Район Лозенец, към които ще бъде насочена дейността „Събития на открито“ на тема: „Открито за медиацията.“ Събитията ще се проведат в един почивен ден през  м. септември 2023 г., в градинката пред 4-то  Районно  полицейско управление. Ще има щанд с информационни материали; рекламна шатра, в която ще се провеждат демонстрациите на медиация; анимация за деца и медиатори – доброволци, които ще организират и провеждат всички дейности.

На всички, които проявят интерес  към разрешаване на съществуващи спорове, ще бъде дадена възможност да проведат безплатна медиация в съществуващата Приемна „Медиацията среща гражданите“, създадена в Район Лозенец с помощта на медиатори – доброволци от НАМ.

На заключителното събитие – Кръгла маса, което ще се проведе през м. ноември 2023 г., ще се сподели опит и ще се представят резултатите от проекта. Ще се дискутират и промените в законодателството и въвеждането на задължителна медиация по граждански и търговски спорове.

Настоящият проект иновативно надгражда и работи в посока подобряване на имиджа на столицата ни и я доближава до най-развитите европейски градове, с високо качество на услуги за населението.

Проектът приключва на 15.11.2023 г.

 

21.05. 2023.  На 20.05.2023 г. в  София   се проведе Балканска конференция  на тема: „Нови стандарти в медиацията”. Конференцията  бе  организирана  от  Националната  асоциация на  медиаторите и в  нея  участваха медиатори,  професионалисти  от правната  сфера,  учени,  неправителствени  организации   и др.,  ангажирани  с  каузата на  медиацията в страната, както и представители от Сърбия, Северна  Македония,  Литва.  Членове и приятели на  Института  за  решаване на конфликти  взеха  активно  участие.

Целта  на  конференцията бе да  предизвика  обществен  и  професионален  дебат  по  актуални  въпроси   на теорията и практиката на медиацията  като  алтернативен  способ  за  разрешаване на спорове.  Специален  акцент бе  приетата  наскоро с  изменения в  Закона  за  медиацията  и др.  закони задължителна медиация  по  висящи  съдебни  дела.  Дискутирани  бяха и  други  новости в обучението  на медиатори и  организацията на медиацията. Връчени  бяха първите   награди  „Посланик на  медиацията“  на  изявени професионалисти, поддръжници  на  медиацията, както  и на  студентите, спечелили  награди  в конкурса  за  есе на  тема  „Задължителност, доброволност и информираност в медиацията“.

Вижте  програмата на конференцията.

 

conf title   Prize

all   G&I

Ver   Lilia

Ml   Lidia

 

N&V   coffe

 

10.03.2023  Декларацията,  одобрена  от  участниците в Кръглата  маса, проведена на    20.02.2023 г.  в София, по  повод 22  Февруари  - Европейския  ден  за  жертвите  на  престъпления, бе  изпратена  до  заинтересуваните  институции.

 

22.02. 2023  На   20.02.2023 г.  в София, по  повод 22  Февруари  - Европейския  ден  за  жертвите  на  престъпления,     се проведе Кръгла  маса  на тема:

 

„ВИКТИМИЗАЦИЯТА  И ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  ПРЕД  ЗАКОНОДАТЕЛЯ, ПРАКТИКАТА,  ОБЩЕСТВОТО“

 

Кръглата маса бе  организирана  от Института  за  решаване  на   конфликти. В  нея  активно участие  взеха  представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, УНИЦЕФ-България, неправителствени организации,  ангажирани  с  проблематиката, представители на  академичния сектор,  както и магистрати.  Този  разнообразен  състав   осигури  различен поглед  върху  проблема,  и това бе високо  оценено  от присъстващите.  Събитието бе добре отразено  от Българското национално  радио и Българската телеграфна агенция. Представени  бяха  както  постиженията  на  законодателството  и  практиката, така и нерешените  проблеми,  идентифицирани от  науката и  установени в  социологически  проучвания от  последно  време.  Специален  акцент бяха  необходимите законови  промени  за по-пълна  защита  правата  на  жертвите, вкл. и посредством  възстановителни практики,  подобряване  на   положението  им в наказателния процес и услугите за  тях,  особеностите  на виктимизацията  при  киберпрестъпления,  престъпления  от  омраза, трафик на хора, домашно  насилие,  сексуален  тормоз,  както  и необходимостта  от  обучение  по  Виктимология  и Възстановително правосъдие за  студентите и практиците.  Обсъдена   бе и  необходимостта   от  нови  подходи в институционализацията  на национално ниво,  например,  чрез  създаването  на   специален координиращ  орган-  Комисар  за жертвите,  който  да  бъде обединителен  център на  фрагментираните в действията  си  организации  и институции.   Отчетена  бе  и  нуждата  от по-активно   международното  сътрудничество, включително и  чрез  създаване на българска секция към  Световното  общество  по  виктимология. Всички бяха  единодушни, че  трябват  про-активни действия и консолидиране на усилията в  подкрепа  на   жертвите  на  различни  престъпления  и други събития, в  съответствие с  Европейските и глобални  стандарти. Решено  бе да се  създаде  неформална  мрежа  от всички заинтересувани,  с оглед бъдещи съвместни  действия. С  изводите  и   конкретните предложения  от  дискусията  на Кръглата  маса  ще  бъдат сезирани Парламента,  заинтересуваните  институции  и  организации.

 

IMG_20230220_151152-1IMG-2f2907e2ddb396d39d5e9e0fb2207a29-V-1

IMG-a12496d1bba987e6b28c1647ff9adc05-V-1IMG-d28946f7c5b0c08667958beaae5ee0ba-V-1

IMG-3c6c8c80ac28bafe08e1fd5339bff27e-V-1

 

20.01.2023 По  повод 22  Февруари  - Европейския  ден  за  жертвите  на  престъпления, ИРК    организира Кръгла  маса  на  тема: „ВИКТИМИЗАЦИЯТА  И ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  ПРЕД  ЗАКОНОДАТЕЛЯ, ПРАКТИКАТА,  ОБЩЕСТВОТО“ .

Подробности скоро.

 

18.01.2023   Преведени на български език от УНИЦЕФ България в резултат на установена потребност в дискусията на Кръгла маса, организирана по проект "Насърчаване развитието на възстановителни практики в наказателното производство“, No BG05SFOP001-3.003-0112-C01/19.02.2021 г., по ОПДУ 2014-2020, осъществяван от Prison Fellowship Bulgaria -  Общност  за  помирително правосъдие са:

Handbook on Restorative Justice Programmes, UNODC, 2nd ed., 2020 

Manual on Restorative Justice Values and  Standards for Practice,  EFRJ, 2021

 

26.11.2022    Със  студенти отбелязахме  Международната седмица на Възстановителното правосъдие.

RJ week students

18.11.2022 Обучение на  медиатори

мед 2

30.09.2022    Готов е   крайният резултат - сравнително  изследванеNON-CUSTODIAL SANCTIONS AND MEASURES IN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNIONпо  проект, в който  ИРК  участва.

17.06. 2022   Проф. д-р  Добринка  Чанкова участва  с доклад на  тема Cybercrime, victimization and the role of e-evidence for victims' protection” в 17-я Симпозиум на  Световното  общество  по  виктимология, 5-9  юни 2022 г. в  Сан Себастиян,  Испания. По  време на  симпозиума бе  промоцията на новото  списание „Global Advances In Victimology And Psychological Studies”, издавано  от  Jindal Global UniversityIndia,    в което  е  публикувана статията й „ Latest European Achievements and New Challenges in Victimology and Victim Protection.Towards victim-centred criminal justice system“.

IMG_20220606_084634 6-22-1

IMG_20220607_161551 6-22-2

 

24.08.2022   Изготвена е Проблемна  карта  на  възстановителното правосъдие в  България, по проект "Насърчаване развитието на възстановителни практики в наказателното производство“, No BG05SFOP001-3.003-0112-C01/19.02.2021 г., по ОПДУ 2014-2020, осъществяван от Prison Fellowship Bulgaria -  Общност  за  помирително правосъдие и  с   участието на  експерти  от  ИРК.

 

16.05.2022  Проведе се  Конференция на  тема „Медиацията в общностите – между теорията и практиката“ по проект "Насърчаване използването на медиацията в Столична община, район „Лозенец“.   В  нея участваха    адв.  Георги Бакалов и проф.  Добринка Чанкова.

 

03.05.2022  Публикуван бе новият  брой 1/2022 на  сп.  „Правна трибуна“,  посветен на медиацията в  общностите, със  статията  на   адв. Георги   Бакалов „Въвеждане на обучение по  медиация  в средните училища. Плюсове, минуси и трудности.“

 

29.04.2022   Публикувана бе карта  на  Действащите центрове по медиация,   по  Проект "Насърчаване използването на медиацията в Столична община, район „Лозенец“.

 

Med centers

 

22.02.2022   Европейски ден за жертвите на престъпления

 

png-clipart-united-states-crime-victim-advocacy-program-victims-rights-victim-support-united-states-thumbnail

 

24.01.2022  Проведе се  откриващата пресконференция по  проекта "НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕДИАЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“,  С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ, МЕЖДУСЪСЕДСКИ СПОРОВЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КЛИМАТА В ОБЩНОСТТА".

 За подробности  вижте  тук.

 

20.12.2021   Проф. д-р Добринка  Чанкова  участва  в  Международната  конференция “Constitution-Making and Democracy in Troubled Times” в  Солун, Гърция  и осъществи  кратка  научна  специализация  по   проект  COST CA 17135  “Constitution-making and  Deliberative  Democracy”.

IMG_20211217_120900

 

17.11.2021   Международна  седмица на възстановителното правосъдие -21-28 ноември 2021. Жертвата  на престъплението  е  на  фокус!

 

RJWeek-2021_instagram_slogan

 

24.09.2021   IV  Национална конференция по възстановително правосъдие „Легитимност на възстановителното мислене в България - трансформация на общности, институции, организации”- онлайн, 19-21 ноември 2021. Повече  информация на https://restorativejusticebg.com

 

27.05.2021  Започва  нов  проект „Насърчаване развитието на практики на възстановителното правосъдие в наказателното производство“  с  участието  на  експерти  от  ИРК.

 

22.02.2021  Европейски ден за жертвите на престъпления.

 

Victims

 

4-5.02.2021  Проведена  бе  онлайн работилница "Защита правата на жертвите на анти-ЛГБТИ престъпления от омраза: иновативни методи чрез възстановително правосъдие",  организирана  от  международния консорциум  LetsGoByTalking,  с активно  участие  на  членове на  ИРК. Представен  бе Наръчника  за потенциала на  възстановителното правосъдие   при  престъпления  от  омраза

 

Prtsc-chat

 

8.12.2020  ZOOM парти  по  повод  20-годишнината на  Европейския форум по Възстановително правосъдие.  Публикувано  бе специално  юбилейно  издание със  статия на

проф.  Д. Чанкова  в него.

 

 

15-22.11.2020   Международна седмица на Възстановителното правосъдие

www.euforumrj.org

 

rjweek2020_banner

 

5.10.2020 С  решение  от 18.09.2020 г. на Управителния съвет на Фондация "Център за  обучение на  адвокати "Кръстю Цончев"   проф.  д-р Добринка Чанкова  е  удостоена  с Юбилейния медал  "15 години Фондация "Център за  обучение на адвокати "Кръстю  Цончев" за  приноса й   като  лектор за  повишаване на  квалификацията  на българските  адвокати и  за  утвърждаване на високи професионални  и  етични  стандарти  в  адвокатската  професия.

 

Medal  UDOST

 

11.09.2020   Проф. Д. Чанкова  ще  представи  доклад (в  съавторство) на тема "Лидерство  и делиберативна демокрация в променящия се свят: конкуриращи  се  или съвместими  парадигми?"  на  конференция в Бангкок, Тайланд.

 

11.08. 2020  Публикувана бе   Книга на медиатора,  резултат  от проекта "Повишаване капацитета  на организациите, които  обучават медиатори, чрез  изработване на Стандарти за  обучение на  медиатори".

https://partnersbg.org/wp-content/uploads/2020/08/Kniga_na_Mediatora_web.pdf

Mediation-book (2)

 

2-5.06. 2020 Конференция "Възстановителното правосъдие-тук и сега"

https://restorativejusticebg.com/2020/05/30/19/

 

 

 

4.06. 2020  Семинар "Професия МЕДИАТОР"

 

 

 

31.05.2020  Годишен  финансов  отчет на  ИРК.

 

22.05.2020 Онлайн  представяне  на UNODC Handbook of Restorative Justice Programmes, 2020

 

 

13.04.2020.Irene Sagel-Grande,PhD, партньор на  ИРК в  редица проекти,  публикува   книга -"Urban Living at the  Beginning of  the  21st  Century in Amsterdam, Hamburg and Vienna",Antwerpen-Apeldorn: Maklu, 2020,   резултат на европейски проект "Insecurities  in European  Cities". В  нея тя вещо  и прецизно  анализира   проблемите  на престъпността, превенцията,  виктимизацията и качеството на живот в големите градове,  с  визия  за бъдещето.  Поздравления,  Ирене!

 

Irene_Grande1      Irene_Grande2

 

 

10.04.2020. Новата книга на нашата колега и приятел д-р по криминология Даниела Боливар от Чили Restoring Harm: A Psychosocial Approach to Victims and Restorative Justice (Routledge Frontiers of Criminal Justice), 2019, представя изключително интересен поглед към Възстановителното правосъдие.

 

Daniela book

 

17.03.2020.  Телевизионно  интервю  на  адв. Георги  Бакалов - зам. директор  на  ИРК  и  председател на  НАМ  за медиацията  в извънредно  положение.

 

https://www.tvevropa.com/2020/03/mediatsiyata-v-usloviyata-na-zatvoreni-sadilishta/?fbclid=IwAR1_CW1vneTgCCXlNMFjCpWyaFnXZNUz5lwTBxlGDMw4ZC0OSpKnt3RplfU

 

14.03.2020 Институтът  за  решаване  на  конфликти   получи  благодарствено  писмо  от  Община  Враца  за  успешната  съвместна  работа при обучението на  медиатори  и промотиране на  медиацията в региона.

 

thanks  letter

 

22.02.2020 Институтът  за  решаване  на  конфликти  отбеляза  Европейския ден  за  жертвите на престъпления. На  фокус  бяха жертвите на  престъпления  от  омраза.

 

hate_crime

 

 

20.02.2020 Институтът  за решаване на конфликти  участва в Информационен ден за  медиацията във  Враца. Акцент бе поставен на медиацията  в училищата. Връчени бяха сертификати на обучените  наскоро медиатори.

 

IMG_20200220_124815 IMG-0525cb53080a5785409ba0ee4c8fb66e-V IMG-19b2e859faaf39557dde5f98e21d8979-V

 

IMG_20200220_125107 IMG_20200220_125156 IMG-9ce4d674e40ddae919826d64bf14155d-V

 

01.02.2020  Предстоящ 17-ти  Международен  симпозиум  на Световното  общество  по  виктимология - 6-10  юни  2021 г.,  Сан  Себастиян,  Испания.

Повече  информация: http://www.worldsocietyofvictimology.org/symposium2021/

 

6.12.2019  Публикувана  е книгата "The Praxis  of Justice"  в чест  на  Ivo Aertsen  -  един  от доайените  на възстановителното правосъдие в Европа.  Над  30 учени от  цял свят, вкл. проф. Д. Чанкова, споделят  своите впечатления от  съвместната си работа с изключителния колега и приятел.

 

Liber Amicorum

 

21.09.2019  Предстояща   конференция на  Европейския форум  по  възстановително правосъдие.

 

 Повече  за  конференцията  вижте  тук.

 

 

31.05-01.06.2019  В  София бе  проведена   конференция на  тема "География на  възстановителното правосъдие"  по  инициатива и  с  активното    участие  на представители  на 

ИРК.

IMG_20190531_165042

Повече  за  конференцията  вижте  тук.

 

30.05.2019   Годишен финансов  отчет  на  ИРК .

 

8 Април 2019. Покана  за  участне  в проучване.

 

/вижте  тук/- 1  и 2

 

26.01.2019 Предстоящ  симпозиум по  Възстановително правосъдие.

http://www.euforumrj.org/uncategorized/call-proposals-symposium-bilbao-2019/

 

18-25.11.2018   Международната  седмица  на възстановителното правосъдие 2018 бе  отбелязана  с  редица  събития. По-значимите  от  тях:

 

Прожекция на  филма на  Европейския  форум  за възстановително  правосъдие   xpanding Restorative  Imagination"   пред  студенти  от  ЮЗУ "Н.Рилски"-  Благоевград.

 

IMG_20181106_112925_HDR_1n   IMG_20181106_112555_2n

 

IMG_20181106_115252_HDR_3n   IMG_20181106_115319_HDR_4n

 

Кръгла маса   за   политици  и практици за  новата  препоръка  на  Съвета  на  Европа  за Възстановителното  правосъдие по   наказателни   дела   на  тема:"Възстановителното  правосъдие в  наказателното производство" в  София.

 

DSC_0108n   IMG_20181123_114415n

 

IMG_20181123_114456n   IMG_20181123_114823n

 

27.09.2018 г.  Като  последващо  събитие  от  конференцията   "Преосмисляне  на   престъплението и наказанието",  проведена  през  април 2018 г. ,  в  Софийския  районен  съд бе  представен  филма  "Разговор",  продуциран  от  Европейския  форум за  възстановително  правосъдие.

 

IMG_20180927_163103n

 

16.06.2018 г.   През периода 10-14 юни 2018  проф. д-р  Добринка  Чанкова  участва в 16-я   Международен симпозиум  на  Световното  общество  по виктимология на  тема "Жертви и  виктимизация: Към  международна  виктимология“,   който   се  проведе в Специален  административен район, Хонконг.Симпозиумът  се  организира  от Световното  общество  по  виктимология заедно  със City University-  Hong Kong.

Това е  един  от  най-значимите форуми  в  тази   актуална материя, предмет на преподаване  и научни  изследвания, а  така  също  важна  и за  правораздаването.  Провежда се на  всеки  три  години  и  събира    водещи учени  от цял  свят.  В настоящия форум  участваха  над  260  учени и  практици  от  над  40  страни.Той   премина  на високо  ниво, получена  бе   полезна  изключително иновативна  информация и документация.

Представен бе съвместен  доклад на тема "Електронните доказателства - инструмент  в полза на  жертвите  на  онлайн  престъпността", който  бе  приет  много  добре. Ще бъде  изготвена  онлайн публикация. Проф.  Чанкова  отново  изнесе  лекция в  16-я Следдипломен азиатски курс  по  виктимология.

 

IMG_4889   IMG_4996

 

30. 05.2018 г.  Годишен  финансов отчет на  ИРК  за 2017г. / 1, 2, 3 /

 

27-28.04.2018 г. В Университетския център в  Бачиново, Благоевград, се проведе Национална конференция на тема „Съвременната медиация - постижения, предизвикателства и перспективи в България“, на която ЮЗУ  "Н. Рилски" бе домакин и  съорганизатор,  заедно с Висшия адвокатски съвет, Сдружението "Адвокати за правна култура и  европейско сътрудничество" - Благоевград, Националната асоциация на медиаторите, Института  за  решаване на конфликти и други заинтересувани организации и  институции.

В конференцията взеха участие министърът на правосъдието Цецка Цачева, Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова, представители на Върховния административен съд, съдии, прокурори, адвокати, медиатори, представители на академичния сектор, неправителствени организации, студенти  и  други.

Гост бе  г-жа Мария Оливейра -  експерт към Съвета на Европа по проблемите на медиацията.

На конференцията бяха обсъдени актуалното състояние на медиацията  в България и възможностите за законодателни промени с цел подобряване работата на съдебната система чрез по-широкото й приложение. Представени бяха и перспективите за развитие на наказателния процес в България с оглед акцентиране и върху нуждите на пострадалите от престъпления, чрез прилагане на методите на възстановителното правосъдие. Изследвани бяха опита и решенията във водещите в областта европейски държави. Резултат от конференцията  е Заключителен документ, който ще бъде изпратен до всички институции, ангажирани с  нейното развитие.

 

IMG_4817  IMG_4801  IMG_4810

 

21.04 2018 г.  В София се проведе конференция на тема "Преосмисляне на престъплението и наказанието". Основен акцент бе проблематиката на възстановителното правосъдие, към която представители на ИРК имат ангажирано участие отдавна.

На конференцията бе обсъдено актуалното състояние на практиките на Възстановителното правосъдие в България, а именно:

- Спорадично прилагане по проекти на неправителствени организации с ограничен кръг потребители, основно в полето на институционализирани клиенти: осъдени на лишаване от свобода лица, освободени от местата за лишаване от свобода, деца от институции или деца в риск, включвани в социални услуги, осъществявани в общността;

- Липса на „закрепваща“ норма в съществуващото законодателство и прилагането на възстановителните практики основно под формата на социални услуги или като социални програми в институциите;

 - Недобро познаване на философията, ценностите и основните принципи на възстановителното правосъдие, което се отразява в периодично предлаганите законодателни промени;

 - Значително изоставане в  транспонирането на европейските директиви и  другите международни актове, насърчаващи приложението на възстановителното правосъдие.

Освен участници от заинтересувани организации от България,  в конференцията по  Skype  се включиха известни европейски експерти по възстановително правосъдие -

Dr Borbala Fellegi - Foresee  Research  Group, Hungary  and   Belinda Hopkins  - Transforming Conflicts, UK.

Участниците се обединиха около следните основни положения и мерки за развитието на възстановителното правосъдие в България:

- Предприемане на общи действия и осъществяване на съвместни застъпнически кампании с цел развитие на модерно възстановително национално законодателство

- Изменение и допълнение на Наказателния кодекс  и Наказателно-процесуалния кодекс  с цел въвеждане на медиацията по наказателни дела

-Ускорено приемане на Закон за правосъдието по отношение на деца, уреждащ практики на възстановителното правосъдие

- Изменение  и допълнение на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража  с  оглед приложение на възстановителни подходи

- Създаване на Национална платформа за възстановително правосъдие с цел промотиране и развитие на философията на Възстановителното правосъдие

- Работа с академичната общност и включването на възстановителното правосъдие в програмите на университетите.

В посочения дух бе приет заключителен документ, който ще бъде изпратен до всички институции,  имащи отношение към темата.

 

IMG_4775  IMG_4778  IMG_4791

 

18.03.2018  Национална  конференция „Преосмисляне  на  престъплението и наказанието“. За подробности  вижте тук!

 

04.02. 2018  Национална  конференция по  медиация с  участието  на Института  за  решаване на конфликти. За подробности  вижте тук!

 

24.11. 2017 Адв. Георги Бакалов, зам. – директор на ИРК, направи презентация на Конференцията „Права на детето. Деца, участващи в правни процедури“ в София.

 

20171124_113224_N

 

21-22.11.2017 Традиционно, ИРК заедно с Югозападен университет „Неофит Рилски“отбеляза Международната седмица на Възстановителното правосъдие. Тази година в дните 21 – 22 Ноември бяха проведени редица събития.

1. Информационна кампания под надслов „ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ – ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА“ с участието на Югозападен университет, Окръжен и Районен съд и Адвокатска колегия - Благоевград. Бяха раздадени информационни материали и бе  представен кратък образователен филм.

2. Прожекция на филма “Разговор“, организирана в Правно-историческия факултет. На събитието присъстваха над 30 студенти, последвано от дискусия на живо. Филмът е част от Кампанията на Европейския форум по Възстановително правосъдие.

3. В Окръжен съд – Благоевград беше организирана широка публична дискусия с участието на проф. Д. Чанкова и адв. Г. Бакалов за медиацията и възстановителното правосъдие. Повече от 50 магистрати, адвокати, представители на държавните институции и студенти изразиха своето положително отношение и готовност за действие в полза на медиацията и възстановителното правосъдие.

 

IMG_3846_N IMG_3847_N IMG_3852_N IMG_3854_N

 

IMG_3859_N Capture66_struma.bg_[1] Capture67_struma.bg_-765x510[1] Capture69_struma.bg_[1]

 

15.11.2017. По повод Дните на медиацията, организирани от Окръжен и Районен съд-Благоевград и Адвокатска колегия- Благоевград, по специална покана студенти от Правно-историческия факултет, изучавали дисциплината Алтернативно разрешаване на спорове,  представиха симулация на медиация по семейноправен спор, с елементи  на търговскоправен спор. Демонстрацията пред специализираната аудитория, граждани и ученици премина изключително успешно и студентите бяха адмирирани за отличните познания и професионални умения.

 

IMG_3822_N IMG_3826_N

 

23-31.10. 2017 На 27 и 28 октомври 2017 г. в O.P. Jindal Global University, Sonipat, Haryana, NCR of Delhi,  Индия, се проведе 6-та Международна конференция за подкрепа на жертвите, с основна тема „Еволюиращи перспективи във виктимологията“. Форумът бе организиран от Jindal Institute of Behavioural Sciences и Center for Victimology and Psychological Studies, като бе признат и в него участваха и много представители на World Society of Victimology. От българска страна участва проф. д-р Добринка Чанкова, която представи доклад на тема „Пострадалите от престъпления в България – между правото на ЕС и ежедневните предизвикателства пред ангажираните институции и организации“, приет много добре и ще бъде публикуван. Осъществено бе  и  ръководство на научна сесия на тема „Пряката и непряка виктимизация в семейството“.

През периода 22 октомври - 4 ноември 2017 г. същият университет организира и 15-я азиатски докторантски курс по виктимология, подкрепа на жертвите и наказателно правосъдие, в който проф.  Чанкова изнесе лекция „Възстановителното правосъдие - по-добър инструмент в подкрепа на жертвите“, приета изключително добре от любознателните студенти. За участието в конференцията и курса проф.Чанкова бе наградена с почетен плакет за принос във виктимологията и грамота.

zagl_N IMG_3595_N IMG_3453_N

 

18.08.2017 През лятото бяха  публикувани две книги, в  които  отделни  глави  са  написани от  проф. д-р Добринка  Чанкова.  Първата  е „Global Victimology: New Voices. Theory-Facts-Legislation“, под  редакцията на  Kirchoff, G., Palit, M. and Sahni, S., публикувана  от LexisNexis  в  Индия.  В нея се  съдържа изследването на  проф. Чанкова „New Restorative Justice Instruments Towards Youth Crime In Norway“,  резултат  от  проучване по  проект.

 

Втората  книга  е  „Europe  in Crisis:Crime, Criminal Justice  and  the  Way Forward, Essays in Honour  of  Nestor Courakis“,  под  редакцията на Spinelis, C., Theodorakis, N., Billis, E.  and Papadimitrakopoulos ,G., публикувана в  Гърция от Ant.N. Sakkulos Publishers L.P . В нея се  съдържа анализ  на автора, озаглавен “Hard Times for  Restorative Justice in Bulgaria”, за  който  тя  изрично  бе  поканена.

 

global victim   crime-criminal-justice-way-forward

 

17.06.2017 Успешно бе проведен  поредният курс  за  обучение на медиатори !

 

image-0-02-04-b40bd20170606_103317-N20170606_111505-N

 

30.05.2017 Годишен финансов отчет на ИРК за 2016 г.- част 1, част 2, част 3

 

29.04.2017 СтатиятаRestorative Justice – an instrument for improved protection of crime  victimsот Chankova, D., Anzova, D., Klecherova, M., Mladenova, I. бе публикувана в Южноафриканското списание JUST AFRICA. All Africa Journal of Criminal Justice. Вижте броя.

 

23.02.2017  Проф. д-р  Добринка  Чанкова  взе  участие в Експертния семинар за  обучение на професионалисти  по  Директивата  за  жертвите в  Брюксел.

 

IMG_2134n

 

22.02.2017 Със студенти  от  Правно-историческия  факултет  на  ЮЗУ „Н. Рилски“  бе  отбелязан Международния ден в подкрепа на  жертвите на престъпления.

 

20170222_101215n    20170222_101234n    20170222_101339n

 

30.01.2017   Лятно  училище на Европейския форум по  възстановително  правосъдие, Комо, Италия, 24-28/07/2017

http://www.euforumrj.org/events/efrj-summer-school-2017/

 

23.11.2016  Международната седмица на възстановителното правосъдие  бе  отбелязана със  студенти.

 

20161123_092329n

 

26.08. 2016  Публикувана  е  статията “Security and Human Rights: Contradictory or Reconcilable Paradigms? State of Affairs in Bulgaria”  на  проф. Д.  Чанкова  и  д-р   Г.  Георгиева, която  бе  представена  като  доклад  на Международната  конференция KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION, организирана  от Nicolae  Balcesku Land  Force Academy – Сибиу, Румъния, 9-11  юни 2016г. /Conference Proceedings No 2,  De  Gguyter Open,Vol. XXII,   Nicolae  Balcesku Land  Force Academy Publishing House, 2016/

 

07.07.2016  Излезе  от  печат  Сборникът от Международната научна конференция “ООН: Исторически традиции и съвременно право“,  проведена на 2-3 октомври 2015 г., Благоевград,  в който  е  публикуван  докладът на проф.  Д. Чанкова „Към по-пълна защита правата на жертвите на престъпления“.

 

 

25.05.2016 Проф.  Д.  Чанкова  участва  в  обучение „Равенство  на половете в  Европейския съюз“,  организирано  от  Академията  по  европейско  право - Трир,  Германия

 

20.05.2016 Нова статия в световната база за рефериране и индексиране на научните списания Elsevier's Scopus

 

Николай Цанков's photo.

 

16.05.2016 Годишен  финансов  отчет на  ИРК за 2015 г.- част 1, част 2, част 3.

 

20.04.2016 Студенти  от  Правно-историческия факултет  на  ЮЗУ „Н.  Рилски“,  изучаващи  Алтернативно  разрешаване на спорове,  изготвиха  3-D  информационно  табло за  медиацията.

 

9f72e0574

 

22.02.2016  Отбелязан  бе  Международния ден  в подкрепа  на жертвите на престъпления  и началото на Европейската  година  за  борба с насилието  срещу  жени

 

20160224_095018_N20160224_095101_N20160224_095321_N

 

22.11.2015  Проф. д-р Добринка  Чанкова  взе  участие в  Международната  конференция "Правосъдието и сигурността  в  междукултурна  Европа: Изследване на  алтернативите",   проведена  в  Льовен, Белгия,  от 16 до 18 ноември 2015 г.

 

IMG_9448_N

 

Международната  седмица на възстановителното правосъдие - 15-22 ноември - бе  отбелязана с бъдещи  медиатори.

 

20151025_133720_N

 

19.09.2015  На 6  октомври 2015г. в  София  ще  се  проведе  конференция на тема „Опитът на Унгария и Норвегия за прилагане на възстановителното правосъдие и наказания на свобода – нови хоризонти пред наказателното правосъдие“   в  рамките  на проекта  "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода", по  който  Институтът  за решаване на конфликти  е  партньор.

Вижте  програмата.

 

15.08.2015 Публикувана бе нова статия на проф.  д-р  Д. Чанкова: "Combating Trafficking in Human  Beings in Bulgaria: Achievements, Problems, Perspectives", in : Tollefson, T. (ed.) Victimological Advances in Theory, Policy and Services. A festschrift in  honor of  John Peter Joseph Dussich, Ph.D. Professor Emeritus, California State University, Fresno, Dumont Printing: Fresno, 2015 

 

24.06.2015. Годишен финансов отчет на ИРК за 2014г. Част 1   Част 2

 

10.06. 2015.  В  сп. Съвременно  право  1/2015  бе публикувана  изключително положителна  рецензия  на  проф. дюн Маргарита Чинова  на книгатa: Dunkel, F., Grzywa-Holten, J. and Horsfield, P. (Eds.) (2015) Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries,  Monchengladbach:Vorum Verlag Godesberg, vol. 1-2

 

28.04.2015. Проф. д-р  Д. Чанкова  и  ръководителят на проекта  "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода" Ивайло  Иванов дадоха  откриваща  прес-конференция в БТА- София.

10606572_1091652247518733_784367026329395570_n[1]

 

12.03.2015.  От днес, 12 март 2015 г., Сдружение "Българо-Румънски трансграничен институт по медиация" (БРТИМ) стартира изпълнението на проект "Новите европейски стандарти за прилагане на алтернативи на лишаването от свобода", финансиран по договор № 93-00-133/12.03.2015 г. по Малка грантова схема на Програма BG 15 "Корекционни услуги, включително без прилагане на мерки за задържане" на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Партньор по проекта е Сдружение "Институт за решаване на конфликти". Общата стойност на проекта е в размер на 113 237,50 лв., от които 101 913,75 лв. е безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Програмния оператор, а 11 323,75 лв. е размерът на собствения принос на Бенефициента. Проектът ще бъде реализиран за срок от 12 месеца.

Norway Grants Logo

 

24.02.2015. Нова публикация с  участието  на  проф. д-р  Добринка Чанкова: 

Dunkel, F., Grzywa-Holten, J. and Horsfield, P. (Eds.) (2015) Restorative Justice and Mediation in Penal Matters: A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries,  Monchengladbach:Vorum Verlag Godesberg, vol. 1-2

Книгата  е резултат  от  проект, финансиран по програмата "Наказателно правосъдие" на Европейския съюз.

 

RJ book

 

19-20.11.2014. Проф. Д. Чанкова участва в заключителната  конференция по проекта «Възстановителното правосъдие в Европа: защита на  жертвите  и  овластяване на професионалистите" в  Лондон. Там се състоя   и премиерата  на  книгата Gavrielides, T. (2014), A victim-led criminal justice system: Addressing the paradox, London: IARS Publications, в  която  тя  е  автор на глава 10-та „More Justice for Crime Victims in Bulgaria”.

 

IMG_8099

 

16.11. 2014 Отбелязване  на  Международния  ден  на  толерантността.

 

IMG_8184IMG_8185

 

IMG_8186IMG_8196

 

31.10.2014  Рецензията на  проф.  Д. Чанкова на  книгата:  David Cornwell, John Blad and Martin Wright (eds.) (2013).Civilising Criminal Justice. An International Restorative Agenda for Penal Reform SherfieldGables: WatersidePress бе  публикувана в Internet Journal of Restorative Justice, October 2014, http://www.rj4all.info/content/IJRJcontents

 

4.10.2014   В  периода 15.09.- 02.10. 2014 проф. Д.  Чанкова изнесе  курс  лекции  по Възстановително правосъдие в 

Карагандинския държавен  университет  „Акад. Е. Букетов”- Казахстан.

 

IMG_7856_1IMG_7857_1

 

30.09.2014  Заключителната  конференция по  проекта “ Възстановителното правосъдие в  Европа: защита  на  жертвите  и  овластяване на професионалистите”  ще  се  проведе  на 19 и 20 ноември 2014 г. в Лондон.

За повече  информация вижте: IARS Conference 19-20 November.pdf

 

6.09.2014  Проф. Д. Чанкова  участва в  Заключителната  конференция по проекта на  Съдебната  мрежа за  сътрудничество на  тема “Реинтеграция на  потенциално опасни  престъпници”, 3-5.09. 2014, Rostock-Warnemunde, Germany,  с  постер „Възстановителното правосъдие и потенциално опасните  престъпници- противоречиви  или  съвместими  категории?”.

IMG_7671_1

 

08.07.2014 Вижте  следните  курсове  за  електронно  обучение,  разработени  в  рамките на проекта «ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В ЕВРОПА: ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ»:

http://rj4all.info/content/RJE-etraining

http://rj4all.info/content/victimscourse

 

19.06.2014 Правно-историческият факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” бе домакин на обучение по защита правата на жертвите на престъпления и възстановително     правосъдие. Обучението бе в рамките на международния проект по програма „Наказателно правосъдие” на ЕС на тема: ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В ЕВРОПА: ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ, осъществяван от учени от академични институции от Великобритания, България, Холандия, Германия и Гърция. От българска страна участник в проекта е проф. д-р Добринка Чанкова. В  рамките  на проекта, чиято  основна цел е  създаване  на  условия  за  имплементиране на Директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления,  са  разработени  помощни материали за  жертви и професионалисти, чието  апробиране  бе  предмет на  обучението. Гост-лектори  бяха  Ben Lyon   и Grace Loseby  от Independent  Academic Research  Studies-London – координатор на проекта. 

 

            Обучението  премина  изключително  успешно  и получи  положителна  оценка  от  участниците.  На студентите  бяха  връчени  сертификати.

            Подобно  обучение  бе  организирано на 16.06.2014г. и  в  Софийска  адвокатска  колегия с  активно участие  на членове на  ИРК.

IMG_7185N   IMG_7193N

IMG_7197N   IMG_7218N

 

      10.06.2014  На конференцията  «Деца  в  конфликт със  закона.Реформа на системата за детско  правосъдие  в  съответствие с  международните стандарти и  най-добрия  интерес на  детето»    проф. д-р Добринка  Чанкова  говори  за  възможностите  на възстановителното правосъдие.  Конференцията се проведе в София  и  бе  организирана  от  УНИЦЕФ, съвместно с Народното  събрание и  Министерството на правосъдието.

      06.06.2014 На кръглата  маса „Формиране на  дългосрочни политики за подобряване  положението на пострадалите от  престъпления”, организирана  от Центъра за  изследване на демокрацията в София,  проф. д-р Добринка Чанкова изнесе  доклад “Възстановителното правсъдие - нов  инструмент  в подкрепа на  жертвите на престъпления”  и представи  постиженията  на  проекта «Възстановителното правосъдие в Европа: защита на жертвите и овластяване на професионалистите».

     31.05.2014 Финансов  отчет на  ИРК за 2013г.

28.04.2014  Публикуван бе  Сборника „Youth  at  Risk. Art, Creativity and  Integration”, в който  бяха отразени   резултатите  от  проекта АRS,   с  участието  на  членовете на  ИРК и статия  на  Ралица Войнова и Георги Бакалов.

IMG_6881_N

 27.04.2014 Две статии  на проф. Д.  Чанкова  бяха  публикувани в  Гърция в рамките на проекта  “The  3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe”:

 “Restorative Justice in Bulgaria”, In: Pitsela, A. and Symeonidou-Kastanidou (Eds.) Restorative Justice in Criminal Matters: Towards a New European Perspective. Comparative Research in 11 Countries, Sakkloulas Publications: Athens -Thessaloniki, 2013, p. 23-43,  and

“Who is Afraid of Restorative Justice?”  In: Aristotle University of Thessaloniki, Pitsela, A. and Symeonidou-Kastanidou (Eds.) Restorative Justice in Criminal Matters: Towards a New European Perspective. International Conference, 16-17 May 2013, Thessaloniki, Greece, Sakkloulas Publications: Athens-Thessaloniki, 2013, p.277-280

11.04.2014 Проф.  Д.  Чанкова  направи  презентация на тема „За  или  против  позитивната  дискриминация  на  жертвите на престъпления?” на Научната  сесия „Правото  на  недискриминация-частноправни  и публичноправни  аспекти”,  ПИФ на ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград

 

IMG_6776N      IMG_6765N          

 

07.04. 2014 Публикувана  бе статията на проф.  Д.  Чанкова «Възстановителното правосъдие - ренесанс  на  обичайното право в  подкрепа  на  жертвите на престъпления»,  в : Бобчеви четения: Правната наука в чест на юриста проф. Стефан Бобчев, Сборник от Юбилейна научна конференция на   Юридическия факултет  на Университета за национално и световно стопанство, София, 2014г.

 

25.01.2014  Оповестени  бяха  първите  резултати  от проекта “ВЪЗСТАНОВИТЕЛНОТО ПРАВОСЪДИЕ В ЕВРОПА: ЗАЩИТА НА ЖЕРТВИТЕ И УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ“ 2012-2014

Вижте  ги.                                              

10.12. 2013 При  откриването  на  Центъра по медиация в Благоевград    проф.  д-р  Д. Чанкова  говори  за възстановителното правосъдие и  изискванията  на  Директива 2012/29/EU.

21.11.2013 Със студенти от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Н.  Рилски” бе  отбелязана  Международната седмица на възстановителното  правосъдие.

IMG_6217_1 IMG_6220_1 IMG_6229_1 IMG_6226_1

 

17.11.2013 По  време на  обучението на нови медиатори бе  отбелязана Международната седмица на възстановителното  правосъдие.

IMG_6212_1

 

06.11.2013  По  време  на  научната  сесия, проведена  в Правно-историческия факултет на  ЮЗУ „Н.  Рилски” на  тема „Тенденции и  перспективи в публичната  администрация в  Република България” бе разпространена  информация за  Директива 2012/29/EU на  Европейския парламент и на Съвета  за  установяване на  минимални стандарти за  правата, подкрепата и защитата  на   жертвите на престъпления.

IMG_6111_1

 

31.10. 2013 Срещи с университетски преподаватели и практици относно как да се включи възстановителното правосъдие и Директива 2012/29/EU на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления бяха организирани.

 

18.10.2013 При отбелязването на Европейския ден за борба с трафика на хора в  Югозападния университет- Благоевград бе  разпространена  информация за Директива 2012/29/EU на Европейския парламент и на Съвета за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

IMG_5800-1

 

17.10. 2013 На годишната  конференция на   Юридическия факултет  на Университета за национално и световно стопанство- София,  проф.д-р Д. Чанкова  изнесе  доклад на тема: Възстановителното правосъдие - ренесанс  на  обичайното право в  подкрепа  на  жертвите на престъпления.

IMG_5862-1

18.09.2013 Проф.  д-р Д. Чанкова  изнесе  лекция  на  тема „Възстановителното правосъдие - новата перспектива  на  наказателното правосъдие  в  Европа”  пред докторантите,  участващи  в  Международното  лятно  училище  за  докторанти, 17-19  септември 2013 г. в Благоевград.

      01.07.2013. Статията  на проф. д-р  Д.  Чанкова «Новите европейски стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления»,  бе  публикувана в  сп.  Общество  и право, 2013, кн.4.

 

27.05. 2013 Проф.  д-р Д. Чанкова  участва от 9 до 12 май 2013 г.в Гданск, Полша, в заключителната конференция по  проекта „Възстановителното правосъдие  и  медиацията  по  наказателни  дела  в Европа”, координиран  от  Университета  в  Грайфсвалд, Германия,  по  програмата „Наказателно  правосъдие”  на  Европейския съюз. В проекта  участват  учени  от  37  държави- членки  и кандидат-членки  на ЕС.

IMG_5291

20.05 2013  Нова  публикация  на  доброволец  на  ИРК.

 

06.04.2013  До всички, ангажирани с  възстановителното правосъдие-молба за  съдействие по проект

 

Уважаеми колега,

В  качеството  си  на  участник  в  международен проект „Възстановителното  правосъдие в Европа: защита  на  жертвите и упълномощаване  на  професионалистите”  съм  помолена  да  събера  информация за осъществяваните  в страната ни модели на възстановителното правосъдие-  медиация  по наказателни дела, конфериране  и др. Интересува  ме:

-  броят  на  проведените от  вас  или  във  вашите  центрове възстановителни  процеси -годишно и досега

- как  са  били приети  от  жертвите по-специално

- какви  гаранции са  им  били  предоставени

и  изобщо  всяка  друга  информация, която  бихте  желали  да  споделите.

Всички  данни  са  анонимни  и  ще бъдат  използвани  единствено  за  научни  цели.

Ще  ви  бъда благодарна, ако се свържете  с  мен.

проф.  д-р  Добринка  Чанкова -  icr@icr-bg.org

 

Годишен финансов  отчет на ИРК за 2012 г. – 1 и 2

 

22.02.2013  Европейски  ден  на  жертвите на престъпления! 

 

01.12.2012  Институтът  за  решаване  на  конфликти  е партньор в проект „Възстановителното правосъдие в  Европа: защита на  жертвите и  упълномощаване на професионалистите”, финансиран по  програмата „Наказателно правосъдие” на Европейския съюз. Координатор на проекта  е Independent Academic Research Studies (IARS) - UK, а  партньори са  още the University of Applied Sciences for Public Administration Bremen (Germany), Restorative Thinking (UK), Restorative Justice Netherlands (the Netherlands), the European Public Law Organisation (Greece) and Innokut (Hungary).  В проекта  участват и  асоциирани  партньори от САЩ, Великобритания, Кипър и  др. Проектът  е със  срок  2 години.

 

Вижте  прессъобщението за  проекта.

http://www.iars.org.uk/content/RJEPR1

 

21.11.2012  Студенти  от ЮЗУ „Н. Рилски”, по  инициатива на проф.д-р  Д. Чанкова, се включиха в световната кампания за отбелязване на седмицата на Възстановителното правосъдие-18-25 Ноември 2012г.

  IMG_4731_1 IMG_4737_1 IMG_4746_1

 

3.11.2013. Членове на Института  за  решаване  на  конфликти  участваха в международната конференция

„Европейска мрежа за  медиация”,  проведена  на 1 и 2 ноември 2012 г. в  София.

Последва  приятелска  среща  с почетния член на  ИРК д-р Мартин Райт.

IMG_4649_1 IMG_4612_1 IMG_4660_1

 

31.08.2012   На работно посещение   в София  бяха партньорите  на   Института  за  решаване  на  конфликти от  Испания  в  рамките  на проекта ARS.

IMG_4408

 

4.06.2012    От 20 до 24 май 2012 г. проф. д-р Добринка  Чанкова участва  в 14-я  международен  симпозиум  на

Световното  общество по виктимология  в  Хага, Холандия.

IMG_3874

 

30.03.2012  Проф. д-р  Добринка Чанкова- директор на  Института  за  решаване  на  конфликти  и 

адв. Георги  Бакалов -  зам. -директор,  участваха в  конференция  за  популяризиране  на  медиацията в  Ямбол

IMG_3565_new

 

17.03. 2012  От 14 до 16  март 2012 адв.  Георги   Бакалов -зам.–директор  на  ИРК  участва  в  конференция  по  медиация в Крайова,  Румъния  и   представи  българските  постижения.

DSC00494

 

26.02.2012   Успешно  приключи  поредното  обучение на  медиатори с  участието на  обучители  от   Института  за  решаване  на  конфликти.

 

1.12.2011   Почетният член  на Института  за  решаване  на  конфликти  д-р Мартин  Райт, Силвия Милушева  и  проф. д-р  Добринка  Чанкова  участваха  на  25  ноември 2011 г. в Лондон в семинар на  тема „Перспективи  на  възстановителното  правосъдие”  в рамките на   „Седмицата   на  затворите  - 20-26 ноември 2011г.”  

 

poster

 

20.11.2011   Институтът  за  решаване  на  конфликти  се  включи в международната  инициатива „Седмица  на  възстановителното правосъдиe- 13-20 ноември 2011г.”   с  лекции  пред  новообучавани  медиатори и  студенти

от  ЮЗУ “Н. Рилски”- Благоевград.

 

IMG_3289N     IMG_3291N

 

IMG_3338N      IMG_3335N

 

6.11.2011   На 31  октомври 2011г. проф.  д-р  Д.  Чанкова  участва  в  първата работна среща  по  проекта „The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe” в Солун, Гърция. 

 

IMG_3253

 

 

28.08.2011  От  22  до 28   август  2011 г.  в София    Институтът  за  решаване  на  конфликти  проведе   поредното обучение  на  медиатори.

 

IMG_3036R

 

30.07. 2011   Стартира  нов международен проект  с   участието  на Института  за  решаване  на  конфликти  на  тема: „The 3E Model for a Restorative Justice Strategy in Europe”. Координатор на  проекта е  Аристотеловия  университет- Солун,  а  в проекта  участват  и научни организации и  изследователи  от Великобритания, Финландия, Унгария, Полша,  Испания,   Турция, Холандия, Дания  и  Германия.

 

 

20.07.2011 Публикувана бе новата  книга  на проф. д-р Добринка  Чанкова-  Директор  на ИРК,  на  тема „Възстановителното правосъдие. Сравнителноправен анализ.”

bookR

 

08.06.2011  От  27  май до 6 юни 2011 г.  в Бургас    Институтът  за  решаване  на  конфликти  проведе   поредното обучение  на  медиатори.

 

DSC09688_11

 

DSC09693_1

 

20.05. 2011  На 18-19 май 2011г. в  София  се  проведе семинар на  тема „Медиация”,    организиран  от Министерството  на правосъдието и  Германската фондация за  международно  правно  развитие (IRZ). В  него  взеха  участие  членове  и  доброволци  на  Института  за  решаване  на  конфликти.

 

IMG_2904_1    IMG_2900_1

 

14.03. 2011.  Членове на ИРК  ще  участват  в  обучението на  СЮБ  за  медиатори – 1-10   април 2011г.

 

21.01.2011  Националната  асоциация  на  медиаторите  инициира  провеждането  на  конференция  на  тема  „Медиацията  и  проблемите  на  съдебната  и  извънсъдебната  спогодба”  през  м.  май  2011 г.  в  София

 

05.12.2010   На  2  и  3  декември 2010 г.  в Париж  се  проведе 12-та  Национална  конференция с международно участие на   организацията  „Граждани  и правосъдие” на  тема „ Възстановителното правосъдие:  от  идеала  към  реалността?” На  нея бяха  представени резултатите от  международния проект  относно  приложението  на  медиацията между  жертвата  и  извършителя на престъплението след  постановяване  на присъдата,  в  който участваха  организации  от  Франция, България, Испания  и  Италия.

                 IMG_2371_web                   Paris_2_web

 

                                Българската делегация на  конференцията

 

8.10.2010  Излезе нова  публикация за възстановителното  правосъдие:

Dussich, J. and  Schellenberg, J. (eds.) The Promise of Restorative Justice. New Approaches for  Criminal Justice  and Beyond, Boulder/London: Lynne Rienner Publishers, 2010. В нея е  включена  главата ”Mediation: The Case of Bulgaria” с  автор доц.  Д. Чанкова

 

7.06.2010   Доц. д-р Добринка  Чанкова  участва  в ХХVІ следдипломен курс „Виктимология, подпомагане на жертвите  и наказателно правосъдие” 10-22 май 2010 г.   в  Междууниверситетския  център в Дубровник,  Хърватия,   и  изнeсе  лекция  на  тема « Развитие  на  възстановителното правосъдие в  Източна  Европа»

IMG_1804-web

 

 

28.03.2010  Доц. Добринка  Чанкова  взе  участие в  Международната  конференция „Възстановителното правосъдие и превенцията  на престъпността”,  проведена  в  Неапол, Италия,  на  25  и 26  март 2010г.

 

IMG_1724

 

26.02.2010   Работна група към  НАМ  подготвя  промени в  Закона  за медиацията.

Очаквайте подрoбности.

 

5.01.2010  Вижте доклада, представен  от  доц.  Д.  Чанкова, на  13-тия  международен  симпозиум  по  виктимология, 

Мито,  Япония, 23-28  август 2009

 

4.11.2009  Доц.  Добринка Чанкова  участва  в  Транснационалния форум „Добри  практики  на възстановителното правосъдие за  непълнолетни»,  проведен  в  Сантяго  де  Компостела,  Испания,  2-3 ноември 2009

IMG_1649

 

2.10.2009  На  работно посещение в София  бяха испанските координатори  на новия  проект с  участието  на  ИРК «Възстановителното правосъдие за  непълнолетни в  рамките на Европейския  съюз».

Bul_Esp

 

23.06.2009  Новият  Семеен  кодекс,  уреждащ  медиацията, бе обнародван в ДВ бр. 47 от 23 юни 2009г.

 

16.05. 2009 Успешно приключи проектът  „Училището - територия на  толерантност”, с  три публикации.

 

02.04.2009 Директорът на ИРК доц. д-р Добринка  Чанкова  се  срещна в Токио с Представителния директор на Японския  център по  медиация  г-жа Кейко Танака и  Изпълнителния директор г-н Нобуаки Андох. Обсъдени  бяха  въпроси от  взаимен интерес.

Japan-mediacia

01.04.2009  Националната  асоциация на медиаторите  ще  проведе  конференция на тема „ Медиацията  в  административното правораздаване”, в  София, на  3  април 2009г.

23.03.2009  Директорът на ИРК доц. д-р Добринка  Чанкова  участва в  Международен симпозиум на тема „Глобалният наказателен  популизъм и  начините  на противодействие”, проведен на 21 март 2009 г. в  Киото, Япония.

07.03.2009  Институтът  за решаване на конфликти е  включен в най-голямата  световна  директория на обществените  организации WiserEarth.org

Вижте  профила на ИРК:

http://www.wiserearth.org/organization/view/d5b7c8a2117c41cc516933ad84acd7ce

                

17.12.2008  Националната  асоциация на медиаторите прие  Програма за  медиацията по  административни спорове.

Вижте програмата.

 

27.10.2008   През периода 24-26 октомври 2008г.  в  гр.  Пазарджик се  проведе  първият  модул на Обучението на  педагогически  персонал по превенция на насилието в  училищата. Това  е част от  проекта „Училището-територия на  толерантност”, осъществяван  от  Фондация „Обществен  фонд-Пазарджик” с  активното  участие на експерти  от Института за решаване на  конфликти. В  обучението  бе  приложена методиката  на  проекта  ВИСТА.

 

23.10.2008 Доц. д-р  Добринка  Чанкова-  директор на  ИРК - участва  в първото  заседание на Управителния съвет на проекта  Кибер-тормозът: справяне с негативите и  увеличаване на ползите от  новите  технологии при  взаимоотношенията в  учебните  заведения” по  програмата  COST на Европейския съюз. Заседанието се проведе  в  Брюксел и  постави  началото  на четиригодишен проект за  обмен  на  информация  и добри  практики за справяне  на тормоза  по  Интернет.

 

19.10.2008 Успешно  приключи поредното  обучение на  медиатори  от  ИРК.

 

01.10. 2008  На 25 и 26 септември 2008г. в град Бургас се проведоха „Дни на медиацията”. Целта  на инициативата бе да се популяризира този нов, но извънредно  ефективен способ за  извънсъдебно  решаване  на спорове. В програмата на Дните на медиацията бяха  включени българо-германска  конференция, професионални  срещи  и дискусии, предоставяне на информация за  широката  общественост и промоционални  услуги по медиация.

 

Дните  на медиацията в Бургас се организираха от Националната асоциация на медиаторите,  съвместно с Института за решаване на конфликти, Германската фондация за  международно правно сътрудничество, Съюза  на  юристите  в България – дружество Бургас, Регионалния консултативен център по медиация – Бургас, с любезното съдействие на Община Бургас и са част от кампанията за насърчаване прилагането на медиацията в съответствие с изискванията на редица актове на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН.

 

В  Дните  на  медиацията в Бургас  взеха участие   представители на Министерството на правосъдието, съда, прокуратурата,  адвокатурата, неправителствени организации, практикуващи медиатори, учени от страната и чужбина. Участниците  бяха  сърдечно  приветствани от  кмета  на Бургас Димитър  Николов,  областния управител Любомир  Пантелеев, евродепутата  Румяна  Желева и Валери  Първанов- заместник главен  прокурор. Специален  гост  на  форума  бе доц. д-р  Габриела  Белова - заместник -декан на  Правно-историческия  факултет  на ЮЗУ „Н. Рилски”-  един  от  първите  факултети   в страната, въвел изучаването на  дисциплината Алтернативно  решаване на спорове. Доц. Белова енергично  насърчи по-нататъшните усилия    за утвърждаването  на  медиацията.  Г-н  Йосиф  Герон- председател на  НАМ- направи пространен  обзор на  актуалното  състояние на медиацията в България. Доц. д-р  Добринка  Чанкова – директор на ИРК, която е и  зам.- председател на  Националната  асоциация на  медиаторите, представи  концепцията  и проекта  на закон  за  въвеждането на  медиацията  по наказателни  дела,  изготвени  от  работна  група към НАМ и внесени  в  Министерството на правосъдието. Изнесени  бяха  и други  специализирани  доклади. Прожектиран  бе  филм за  медиацията. Центровете  по  медиация в страната  представиха  дейността  си. Адв.  Георги  Бакалов-  зам.-директор  на  ИРК- информира  присъстващите за  разнообразната  дейност  на института. Германската правна уредба и добрите практики в Германия по  медиация по  наказателни  дела бяха представени от Герд Делатре – ръководител на ТОА –Сервизно бюро, Кьолн, Германия  и Астрид Ахтенберг – Медиатор, Правна помощ на младежи, гр. Мисбах, Германия.

 

По  време  на  форума  бяха  връчени  първите  Почетни  знаци на Националната  асоциация на  медиаторите. Удостоени с тях   бяха проф. д-р  Маргарита Чинова,  почетен  член  на  ИРК, за приноса  й за  утвърждаването  на  медиацията  в България;  г-н  Живко  Панайотов- директор на Регионалния консултативен център по медиация – Бургас  и член на ИРК -  за    активна  медиаторска дейност и за заслугите  му за  развитието  на медиацията  в Бургаския  регион,  и  Германската фондация за  международно правно сътрудничество - за  подкрепата  за въвеждането  на  медиацията  в България.

 

Събитието  премина  при  много  висок   интерес  и бе  изключително  добре  отразено в  местите  и централните  телевизии, Интернет и в местната  и централна  преса.

 

Вижте  нашата Фотогалерия

 

22.09.2008  Излезе  от печат специален  брой на  сп. Правна  трибуна / кн.1, 2008/, в който са публикувани материалите  от семинара и кръглата маса по медиация по  наказателни дела, проведени  през месец  декември 2007г.

 

2.06. 2008  Приета  е  ДИРЕКТИВА 2008/52/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси. Вижте  целия текст.

 

27.05.2008 В сп. «Общество и право», кн. 5 от  2008г. бяха  публикувани  резултатите от проучването на Института за  решаване на конфликти на  мнението  на пострадалите относно  въвеждането на  медиация по наказателни  дела.

 

25.05.2008   Поредното обучение  на медиатори бе проведено с успех.

 

22.05.2008  На 20 и 21 май 2008г.  в София  бе  проведена  българо-германска конференция по медиация. Вижте подробности  в  рубриката Конференции.

 

22.04. 2008  На  Общото събрание на Националната  асоциация на медиаторите Георги  Бакалов- зам.-председател на ИРК бе  избран  за  член  на  Етичната  комисия,  а доц.  Д.  Чанкова- за  зам.- председател на  НАМ.

 

17-19. 04. 2008  Във Верона, Италия  се проведе  Петата  конференция на Европейския форум за  възстановително правосъдие на  тема „ Утвърждаване на  възстановителното  правосъдие в  Европа”. Доц. Д. Чанкова  участва  с  доклад  на  тема „ Преподаването  на  възстановителното правосъдие в  университетите  и  отвъд  тях”.

 

16.04. 2008 Председателят  на  УС на  ИРК доц. д-р  Д.  Чанкова   бе  удостоена с  Почетния знак  на Съюза на  юристите  за високи  професионални  постижения.

 

5.03.2008 Първата работна среща по проекта ТИН се  проведе  в  София на  3 и 4 март 2008г./Вижте  подробности в  рубриката Проекти/

 

11.02.2008 Обучението  на медиатори, организирано в сътрудничество със Съюза на  юристите  в  България, премина с  голям успех.

 

1.02.2008  В  сп. Правен  свят, кн. 2 от  2008г. бе публикувана  информация за  резултатите от  Кръглата маса  и  семинара  за  перспективите на медиацията  по  наказателни  дела, проведени през декември 2007г.

Вижте  статията в  пълен  текст: 1 & 2

 

7.01.2008   В бр. 10 от 2007 г. на  сп. „Общество  и право”  бяха  публикувани  резултатите  от проучването на  ИРК на мнението на  извършителите на престъпления  за  приложимостта  на  медиацията  по наказателни дела.

 

25.12.2007  Вижте обзора на  доц.  Д.  Чанкова  за  новите  модели на  възстановителното  прaвосъдие в  Европа,  резултат  от  проучването  по  проектa 

COST  A 21.

 

20.12.2007 Семинарът   и  кръглата  маса за перспективите  на медиацията по наказателни дела бяха проведени в София на  13-14 декември 2007г. с 

голям  успех ! /Вижте  подробности в  рубриката Конференции/

 

25.11.2007 Семинар  и  кръгла  маса по перспективите  на медиацията по наказателни дела, София, 13-14 декември 2007г.

Семинарът и кръглата маса се организират от Националната асоциация на медиаторите,  съвместно с Бюрото  за  техническа помощ на Европейската комисия,  Съюза  на  юристите  в България и Института за решаване на конфликти и са част от кампанията за насърчаване прилагането на инструментите на възстановителното правосъдие, в частност медиацията по наказателни дела, в съответствие с изискванията на редица актове на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН и т.н.

Вижте дневния ред  на форумите.

 

22.11. 2007   Институтът за решаване на  конфликти отбеляза седмицата  на  възстановителното правосъдие  / 18-25  ноември/ с  лекция в  Института  за  следдипломна  квалификация- София.

 

5.11.2007 Обява  за  обучение на  медиатори

                        О б я в а

Институтът  за  решаване на конфликти - организация,  одобрена от  Министъра на правосъдието  за  обучение на  медиатори

                                    о р г а н и з и р а

Обучение на медиатори  - базови  умения /80 часа/  и специализирана  подготовка по семейна медиация, бизнес-медиация и медиация по наказателни дела /30 часа  за всеки  модул/

 

Обучението  ще се  проведе в  гр. София и  ще започне  в средата  на  м. януари 2008г.

Курсовете ще се провеждат на седмични модули.

Допълнителна  информация на тел. 02/ 9758032   или  icr@icr-bg.org

 

 

25.10.2007 Институтът  за   решаване на конфликти  е одобрен  от  Министерството  на правосъдието  да  обучава  медиатори!!!!

 

24.10.2007  Доц.  Д. Чанкова- председател на  УС на  ИРК  изнесе  доклад за        участието си в  COST Action A21  на Националната  COST конференция в  Банско.

 

18.10.2007  Институтът за решаване на  конфликти отбеляза Международния ден  за  решаване на конфликти с  лекция в  Института  за  следдипломна  квалификация- София.

 

05.10.2007 Петата конференция на  Европейския форум за  възстановително правосъдие  „ Изграждане  на  възстановително правосъдие в  Европа” ще  се проведе  от 17 до 19 Април 2008 г. във  Верона, Италия. За подробности вижте http://www.euforumrj.org/Activities/conferences.htm

 

20.09.2007 Институтът за решаване на  конфликти  участва  в  публичното  обсъждане на Плана  за  действие за  изпълнение  на препоръките  на Европейската  комисия и показателите за  напредък (Benchmarks)

 

08.08. 2007  Институтът за решаване на  конфликти започна  проучване за приложимостта  на  медиацията между пострадалия и извършителя на престъплението  сред жертви и осъдени  лица.

 

20.07.2007 Обнародван  бе  новият  Граждански процесуален кодекс,  в  който  медиацията  намира достойно  място.

 

25.06.2007 Представители на Института  за  решаване на  конфликти  участваха в обучение  по медиация във  Варна.

 

18.06.2007  Националната  асоциация на  медиаторите, на която  Институтът за решаване на  конфликти е  съучредител,  прие Стратегия и започна  кампания за въвеждането на  медиацията по наказателни дела  в  българската правна система.

Вижте Стратегията.

 

24.05. 2007   Председателят   на УС на ИРК  доц.д-р Добринка  Чанкова участва в Конференцията „Младите  хора в Източна Европа и  Централна  Азия: от политика към действие”,  организирана  в  Рим, Италия от Световната  банка. Представени бяха  резултатите  от проекта  VISTA

 

27.03.2007.     В ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г. е  обнародвана Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора.

 

Наредбата  е издадена от Министерството на правосъдието и  влиза в сила от 27.04.2007 г. Вижте текста.

 

14.12.2006. По време  на семинара “Възстановителното правосъдие  и медиацията  между  жертвата  и извършителя на престъплението в Европа: преодоляване на препятствията и укрепване на сътрудничеството”, проведен в Хелзинки на 11 и 12 декември 2006г.  в рамките  на финландското  председателство  на  Европейския съюз, доц.  Д.  Чанкова   лансира предложението  една от предстоящите  години  или  дори  декада да бъде  посветена  на  възстановителното  правосъдие, съгласно  утвърдената  практика  на ООН. Така  ще  бъдат  мобилизирани  усилията на заинтересуваните  институции за  ускореното  въвеждане  на механизмите на възстановителното  правосъдие, съгласно инструментите  на  ООН, Европейския съюз  и Съвета на Европа. Предложението бе  прието  изключително  радушно, предприети  са  мерки  за  неговото  осъществяване.

 

27. 11.2006. Заключителната  конференция по  проекта  СOST Action A21 “Научните изследвания  относно  възстановителното правосъдие в Европа: резултати  и предизвикателства “,  Варшава, 22-24  ноември 2006г.  премина с  огромен  успех  и  активно  българско  участие.

 

14.11.2006  Дългоочакваната Handbook of Restorative Justice, ed. by  G. Johnstone   and D.Van Ness, с  участието на  доц.д-р  Добринка  Чанкова, бе  публикувана  от  авторитетното  издателство  Willan Publishing. 

 

24.10.2006  Обнародвани са измененията на Закона за  медиацията. Вижте целия текст.

 

5.10.2006  Заключителната  конференция по проекта  СOST Action A21 “ Развитие на възстановителното правосъдие в Европа”  ще  се проведе от 22  до 24  ноември 2006г. във  Варшава. Вижте  анонса  на конференцията!

 

 30.09.2006 Приключи проекта VISTA, с превод на  помагалото  на български език.Допълнителна  информация скоро!

 

21.06.2006   Приета  бе нова  Препоръка /2006/ 8 на Комитета на министрите на Съвета на Европа за подкрепа на  жертвите на престъпления, поощряваща  медиацията по наказателни  дела.

Вижте  текста

 

5-7.06. 2006  В Къмбърлънд Лодж /Англия/  бе проведена последната работна среща по  проекта  VISTA

 

10.04.2006 В 153-та  Профилирана гимназия “Н. Рилски” в  София  Институтът за  решаване  на конфликти  направи промоция на медиацията  като възможност за  решаване на спорове  между  ученици  и между ученици  и  учители. Демонстрирана  бе  и  процедурата по  медиация. Промоцията е част от Дните на медиацията, които се провеждат в София от 27 март до 14 април 2006г.

 

03.04.2006  В Нов български университет се проведе научно-практически семинар на тема "Медиацията-възможност за реализация на студентите".
Семинарът е съвместна инициатива на Департамент "Право"на НБУ и Института за решаване на конфликти и е част от Дните на медиацията, които се провеждат в София от 27 март до 14 април 2006г.

Семинарът бе открит от проф. д-р Румен Владимиров, ръководител на Департамента по право на НБУ.

Направени бяха следните презентации:
Приложение на медиацията в практиката на адвоката -адв. Георги Бакалов-медиатор, Институт за решаване на конфликти

Извънсъдебно решаване на спорове в Интернет- Джоана Джейкъбс, Американска асоциация на юристите

Медиацията между жертвата и извършителя на престъплението- новата парадигма на наказателното правосъдие? - доц.д-р Добринка Чанкова – Институт за решаване на конфликти

Медиацията-актуално направление на реализация на кадрите с юридическо образование - д-р Маньо Манев- Съюз на юристите в България

Направена бе демонстрация на процедура по медиация с участието на студенти.

 

27.03.2006 Открити бяха Дните  на  медиацията в София. Вижте програмата  на  дните!  

 

1-5.03.2006 Членовете на ИРК Емилия Станинска, Григор  Владимиров и  Добринка Чанкова  участваха в  работните срещи  и  в семинара  по  Проекта COST A 21  в Тел Авив, Израел.

 

19.02. 2006   Във връзка с провеждането  на Дните  на  медиацията в София  Институтът  за решаване  на  конфликти  обявява  конкурс  за  студентско  есе на  тема “Медиацията-нова  култура за разрешаване на спорове”.  Есетата следва да се  изпращат на  адреса на  института icr@icr-bg.org. Наградените участници ще  бъдат  обявени през  месец  април 2006г.

 

 8-10.02.2006  В  Католическия  университет-Льовен,  Белгия, се проведе  поредната  работна  среща  по  проекта VISTA.  От българска  страна  участваха доц.д-р  Добринка Чанкова и  Таня Пощова.

 

14.01.2006  Изводите  и препоръките на Заключителния  доклад по Проекта AGIS  бяха  изпратени  на Министерството на правосъдието.

 

09.01.2006 доц.д-р Добринка Чанкова – Председател на Управителния съвет на  ИРК и адв.  Георги Бакалов- Програмен  директор участваха в предаването “Открито заседание” на  Радио Нова Европа. Те  информираха  аудиторията за последното  развитие на теорията  и практиката на медиацията.

 

19.12.2005  ИРК се присъедини  към  инициативата на Програмата за реформа на  търговското право  за  организиране на  Дни на медиацията  в София.  Очаква  се допълнителна   информация.

 

09.11.2005  Д.  Чанкова  участва  в  пилотното обучение   срещу насилието в  училищата в рамките на проекта VISTA  в Ставангер, Норвегия.

 

07.10 2005   Учредена бе Национална асоциация на  медиаторите като координираща организация на всички неправителствени  организации,  работещи в  областта на медиацията в България. ИРК е  един  от  учредителите. Д.  Чанкова  бе  избрана  за член на  Управителния съвет на  асоциацията.

 

29.09-01.10.2005  Заключителният семинар по  проекта AGIS бе  проведен  с  голям  успех  в София.  Семинарът  бе открит от  зам.-министъра на правосъдието Сабрие Сапунджиева. Участваха над 60  участници от  20  европейски страни / вижте  Проекти/

 

12.09.2005  Статия с  резултатите от проведеното изследване за  приложимостта на медиацията между  жертвата  и извършителя на престъплението в България бе публикувана във  в. Труд.

 

02.09.2005  Резултатите от проведеното изследване за  приложимостта на медиацията между  жертвата  и извършителя на престъплението в България  заедно с  предложения  de lege  ferenda  бяха изпратени на  Народното  събрание  и на  министъра на правосъдието.

 

10.07.2007  ИРК заедно с Нов български  университет  и  ЮЗУ ”Н. Рилски” започна изследване за  приложимостта на медиацията между  жертвата  и извършителя на престъплението в България.  Ще  бъде  проучено  мнението на 100 съдии, прокурори, следователи и  дознатели от София, Пловдив,  Благоевград и Варна.

 

 17.06.2005 Стандартите  за  обучение на медиатора,  Правилата за  условията и реда за вписване в единния регистър на медиаторите и  Процедурните и етични правила за поведение на медиатора бяха  подписани от Министъра на правосъдието./ връзка  към всеки  един на български -  на диска/

 

03-05.03.2005  Срещата по проекта  VISTA се проведе   в  Парк-хотел Витоша  в София /вижте  Проекти/

 

17.12.2004  Законът за медиацията бе обнародван  в Държавен  вестник,  бр. 110  от 2004г./връзка  към  закона на  български- на диска/

 

02.12.2004    Законът  за медиацията  бе приет от  Народното  събрание!

 

                         VIVAT MEDIATIO!

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org