Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Център по медиация   Новини   Контакти   Връзки


 

 

Добринка Чанкова - Председател на  Управителния съвет

chankova@yahoo.com 

 

Георги Бакалов – зам.–председател

gbakalov@mail.bg

 

Григор Владимиров - програмен директор

gvladimirov@abv.bg

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org