Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Център по медиация   Новини   Контакти   Връзки


 

 

През  октомври 2002г. Григор Владимиров участва  във  втората  конференция на  Европейския форум за  медиация между  жертвата  и  извършителя на престъплението и  възстановително правосъдие  на тема “Възстановителното правосъдие  и връзката му  с наказателно-правосъдната  система” в  Остенде, Белгия.

През  септември 2003г.  няколко членове и съмишленици  на  ИРК участваха  в международния семинар “Защита и  насърчаване  правата на жертвите на престъпления в  Европа” в Лисабон, Португалия.

conf.jpg - 75849 Bytes

Лисабон, септември 2003

През  октомври 2004г.  няколко членове и съмишленици  на  ИРК участваха   в  третата  конференция на  Европейския форум за  медиация между  жертвата  и  извършителя на престъплението и възстановително правосъдие на тема “Възстановителното правосъдие в Европа:  Накъде вървим?” в Будапеща,  Унгария.

През  септември 2005 доц. д-р Добринка Чанкова участва  в  петата конференция на Световния  форум  по медиация в Кранс-Монтана, Швейцария.

Gen-pres

Представянето на  доклада на конференцията,  Кранс-Монтана 2005г

Добринка Чанкова и Катина Клявкова с новоизбрания  президент  на Световния  форум  по медиация  Хуан Тауск

 

През  декември 2006г. по покана  на  Финландското министерство  на  правосъдието доц.д-р  Добринка  Чанкова участва  в  семинара “Възстановителното правосъдие  и медиацията  между  жертвата  и извършителя на престъплението в Европа: преодоляване на препятствията и укрепване на сътрудничеството”, проведен в Хелзинки в рамките  на финландското  председателство  на  Европейския съюз, на  който  бяха  обсъдени  редица  въпроси на  по-нататъшното  развитие на политиката и практиките на възстановителното  правосъдие  като алтернатива  на наказателното правосъдие в  европейски  контекст.

 

През  м.  май 2007 г. председателят   на УС на ИРК  доц.д-р Добринка  Чанкова участва в Конференцията „Младите  хора в Източна Европа и  Централна  Азия: от политика към действие”,  организирана  в  Рим, Италия от Световната  банка. Представени бяха  резултатите  от проекта  VISTA.

На 13-14 декември 2007г.  в София   с  голям  успех  бяха проведени семинар  и  кръгла  маса за перспективите  на медиацията по наказателни дела в България. Това  бе   проект на  Националната асоциация на медиаторите, осъществен съвместно със  Съюза  на  юристите  в България и  Института за решаване на конфликти,  с подкрепата  на  Бюрото  за  техническа помощ на Европейската комисия  TAIEX  и   Френския културен  институт - София. Проектът e  част от кампанията за насърчаване прилагането на инструментите на възстановителното правосъдие, в частност медиацията по наказателни дела, в съответствие с изискванията на редица актове на Европейския съюз, Съвета на Европа, ООН и т.н. Във  форумите взеха  участие над 80  представители на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, съда, прокуратурата, разследващите органи, неправителствени организации, практикуващи медиатори, учени от страната и чужбина и други.

На 13 декември 2007г. бе  проведен обучителен семинар по законодателното  уреждане на  медиацията по наказателни дела.  В  него  водещи  експерти от  чужбина-д-р Мартин Райт от Университета Де Монтфорт в Лестър- Великобритания,  Жулиен Люилие –преподавател в Университета в  Нанси- Франция и  експерт  към  Съвета на  Европа  и  Вероник  Дандоно  от неправителствената организация  „Граждани и  правосъдие”- Франция  представиха законодателните  решения  в различни  европейски  и други страни,  а  така също  и стратегиите  и  подходите  за  създаването на правна  уредба на  медиацията.

На 14  декември  2007г. бе  проведена Кръгла  маса,  в която се  включи   заместник-министъра на  правосъдието  г-жа Сабрие Сапунджиева -  доказан приятел  на медиацията. Тя     сърдечно приветства  и насърчи  участниците за  активна  работа  за  утвърждаването на  медиацията по наказателни  дела в  българската  правна  система. Основен доклад  за  международните инструменти   за възстановителното правосъдие  изнесе доц. д-р  Добринка Чанкова от  Института за  решаване на  конфликти, а  адвокат  Георги  Бакалов  от същия институт, които и е  практикуващ медиатор, представи резултатите от  поредица  социологически  проучвания  за приложимостта  на  медиацията  по наказателни дела в България. В  последвалата  оживена  дискусия,  умело  ръководена  от  адв. Йосиф  Герон- председател на Управителния съвет на  Националната  асоциация на медиаторите, бе обсъден  проекта  на  Концепция за  законодателно уреждане на  медиацията по  наказателни  дела в България.  Концепцията бе  одобрена и предстои  тя да  бъде изпратена на Министерството на  правосъдието и Народното събрание.

Форумите маркираха началото на  нов  етап  в политиката и  отношението на  професионалистите  към медиацията  по наказателни  дели и дадоха  сериозни основания за  оптимизъм за  бъдещето  на  този  институт в България.

Вижте  нашата фотогалерия:

На 20 и 21 май 2008г.  в София  бе  проведена  българо-германска конференция по медиация. Конференцията бе организирана в рамките на двустранното сътрудничество между Министерството на правосъдието на Република България  и Министерството на правосъдието на провинция Райнланд-Пфалц -  Германия. Главен съорганизатор бе Националната асоциация на медиаторите /НАМ/.

Първият ден бе  посветен на медиацията  в наказателното производство. Доц. Д. Чанкова  изнесе основен  доклад за  възстановителното правосъдие и възможностите  и  необходимостта от  въвеждане  на  медиацията между пострадал и  извършител на престъпление. Обсъдени  бяха  и законопроекти за изменение  и допълнение на  Наказателния кодекс и  Наказателно-процесуалния кодекс,  изготвени от  работна  група към НАМ, председателствана от проф.д-р Маргарита  Чинова,  и целящи въвеждането  на медиацията по наказателни дела. Законопроектите  получиха подкрепата  на  участващите  съдии, прокурори, следователи  и други  експерти.  Най-общо предлага се медиацията  да  се прилага за  престъпления от общ  характер /преследвани  по  инициатива  на държавата  в  лицето  на прокурора/, за които се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, когато е непредпазливо,   а  така  също  и за  някои отделни, масови  престъпления,  когато  са извършени от непълнолетни  лица.  Медиация, вместо  класически  процес, ще  се  прилага  и за  престъпления, които се  преследват по  тъжба на пострадалия /  например леки  телесни повреди /. За да  не се стигне до прекалено  широка и  неуместна употреба се предлага  въвеждането на някои допълнителни ограничения. Така, медиацията няма да се прилага, ако причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления. Идеята е  да  не се  разширява  прекалено приложението й,  поне  в началото,  с  оглед  да не  се засегнат  обществените  очаквания за законност. Същевременно, целенасочено  е  разширено  приложението й по  отношение  на непълнолетните, в съответствие с  образците  в  сравнителен план.  В крайна  сметка,  ако  се стигне до  споразумение между  извършителя и жертвата, което бъде  одобрено от съда  или  прокурора, извършителят няма  да  бъде наказателно преследван, а пострадалият  ще  получи  бързо обезщетение, извинение и т.н.

Клаус  Пудербах – главен прокурор от Прокуратурата в Майнц- представи добри практики на медиацията в наказателното производство в Германия. Обсъдени  бяха и възможностите на медиацията в пенитенциарните заведения и пробационните служби.

Вторият  ден  бе  посветен  на  медиацията  в застрахователното  дело.

 

Вижте  нашата  фотогалерия.

 

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org