Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Център по медиация   Новини   Контакти   Връзки


 

 

1. След  успешно  лобиране  през 2000г.започна  обучение   по  Алтернативно решаване на  спорове в Правно-историческия факултет на  ЮЗУ “Н. Рилски”-  Благоевград.  Всички  лекционни  курсове преминават  при  огромен  интерес  от  страна  на студентите.

centr-med.jpg - 50481 Bytes

Учебен  център по  медиация

 

2. От 2004г. с  активното участие на  членове на  института  се  провежда обучение по   Медиация   по  граждански и наказателни  дела в Нов български  университет.

 

3.Членовете  на  Института за решаване на конфликти участваха в разработването и  апробирането на  програмата  за  обучение на медиатори на Института за  следдипломна  квалификация  при  УНСС.

 

Участници  в обучението,  декември 2005

 

4.Започна подготовка на  магистърска  програма за медиация.

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org