Институт  за  решаване на конфликти

 

За нас                 Мисия                  Проекти                   Конференции                   Публикации

Академична програма  Център по медиация   Новини   Контакти   Връзки 


 

 

Институтът  за  решаване на конфликти /ИРК/ от самото  му създаване през  2000 г.  работи  за промотиране на медиацията  като  алтернативен (извънсъдебен)  доброволен  способ  за  разрешаване на спорове- по-бърз,  по-рентабилен,  ненатоварен  с  емоции,  провеждан в  удобно за  страните време  и  в неутрална  обстановка, в която  те  се  чувстват  комфортно. С медиацията  страните с помощта на медиатор по доста  неформален начин, разчитайки  на добрия диалог  и комуникация,   се стремят да постигнат по  приятелски  начин   взаимноприемливо споразумение, на което  могат  да   придадат  изпълнителна  сила, за да  бъде  зачитано  от  всички органи  и лица. След  приемането  на   законовата  уредба, експерти  на  ИРК  започнаха  да провеждат медиации  и да  обучават   медиатори.  През  2008 г. бе  създаден  Център по  медиация,  функциониращ и досега. В  него  се  провеждат медиации,   обучение по  медиация,  алтернативно  разрешаване на   спорове,  възстановително правосъдие и др.  видове обучения.

 

Правилник на Центъра по  медиация при  Института за  решаване на конфликти  за  провеждане  на  процедура по  медиация

 

Видове  спорове, решавани  чрез медиация

* граждански спорове, включително спорове, свързани с права на потребителя,

* административни спорове,

* трудови спорове,

* семейна медиация,

* търговска (бизнес-) медиация,

* медиация по наказателни дела и др.

 

Медиатори към Центъра по  медиация

 

Тарифа за провеждане на процедура по медиация   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тел./факс  +359 2 9758032

Е-mail: icr@icr-bg.org